Regulamin salonu

REGULAMIN SALONU LET’S MAKE-UP

REGULAMIN SALONU LET’S MAKE-UP

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin dotyczy beauty baru LET’S MAKE-UP z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wilczej 31, 00-538 Warszawa, posiadającego stronę www.letsmake-up.pl.

Godziny otwarcia Salonu LET’S MAKE-UP:

– od poniedziałku do czwartku od 11:00 do 19:00

– w piątki od 10:00 do 19:00

– w soboty od 9:00 do 18:00

Salon LET’S MAKE-UP zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu otwarcia.

Istnieje możliwość dopasowania godziny wizyty na życzenie Klienta.

Salon LET’S MAKE-UP oferuje usługi makijażu, stylizację brwi i rzęs, manicure, szkolenie makijażu, eventy.

Realizacja usługi w Salonie LET’S MAKE-UP poprzedzona musi być wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usługi oraz złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.

REZERWACJE

Rezerwacja na wizytę może być dokonana online (za pośrednictwem strony www, aplikacji booksy), telefonicznie pod numerem podanym w zakładce Kontakt lub poprzez wiadomość email na kontakt@letsmake-up.pl

Rezerwację uważa się za dokonaną jedynie w przypadku potwierdzenia jej drogą e-mail, za pomocą sms lub telefonicznie w rozmowie z pracownikiem Salonu LET’S MAKE-UP.

Klienci proszeni są o punktualne przybycie na umówioną wizytę.

Wizyta jest rezerwowana do dowolnego pracownika salonu LET’S MAKE-UP wykonującego daną usługę.

W przypadku spóźnienia Klienta Salon LET’S MAKE-UP zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania rezerwacji.

Salon zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika Salonu sytuacji, istnieje możliwość odwołania lub zmiany terminu w możliwie najkrótszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach Klienci będą informowani o zmianie terminu wizyty co najmniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu wizyty Klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie, wolny termin na wizytę.

CENNIK I PŁATNOŚCI

Ceny usług w Salonie LET’S MAKE-UP podane są w cenniku dostępnym w salonie i na stronie www.letsmake-up.pl.

Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego i Salon LET’S MAKE-UP zastrzega sobie prawo do ich zmiany.

Promocje i rabaty oferowane Klientom Salonu LET’S MAKE-UP nie łączą się.

Za usługi świadczone w salonie LET’S MAKE-UP, Klienci mogą dokonywać płatności gotówką lub kartą płatniczą.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RZECZY KLIENTA

Klient odpowiada za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w Salonie LET’S MAKE-UP. Pracownicy salonu nie odpowiadają za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione przez Klienta.

ODMOWA WYKONANIA USŁUGI

Pracownik ma prawo odmówić wykonania usługi w trzech sytuacjach:

a. gdy występują przeciwwskazania do wykonania usługi, omówione we wcześniejszych punktach regulaminu;

b. gdy przewidywany czas zakończenia usługi wykracza poza wskazane terminy otwarcia salonu;

c. gdy Klient zachowuje się w sposób uznawany powszechnie za niekulturalny lub wulgarny zarówno w stosunku do pracowników, jak i obecnych w salonie innych Klientów.

REKLAMACJE

Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować na adres podany w zakładce Kontakt na stronie www.letsmake-up.pl, osobiście w salonie lub telefonicznie.

Wszystkie reklamacje są rozpatrywane na bieżąco. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 3 dni robocze od otrzymania przez Salon zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

DANE OSOBOWE

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora opisane są w polityce prywatności zamieszczonej na stronie www.letsmake-up.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klient korzystając z usług Salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

Każdy Klient maja prawo do wglądu do regulaminu i do cennika usług.

Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie salonu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i Salonu LET’S MAKE-UP.

Salon LET’S MAKE-UP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.